Дружба - Яков Тихонович Новиченко

Качество — Дружба

Картина — «Не трус и не предатель»

Герой — Яков Тихонович Новиченко